Szkolenia


Firma COMIT oferuje szkolenia i warsztaty z branży IT, PM, ITIL. Są to szkolenia autoryzowane przez wiodących dostawców (np. IBM) oraz szkolenia autorskie.

Wsparcie systemowe


Firma COMIT ma doświadczenie i referencje poważnych klientów związane z utrzymaniem krytycznych systemów w reżimie pracy ciągłej 24/7/365. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań serwerowych, wielkoskalowych i klastrowych.

Tworzenie aplikacji


Firma COMIT dostarczyła na rynek liczne aplikacje, będące zarówno samodzielnymi, kompletnymi rozwiązaniami dla różnych branż i instytucji jak i modułów rozszerzających lub uzupełniających istniejące, duże i złożone systemy, np. bankowe lub w instytucjach państwowych.

Projektowanie i wdrażanie ESB


Firma COMIT posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań integracyjnych klasy ESB zarówno w oparciu o komponenty wiodących dostawców (np. IBM Broker, Integration Service Bus), jak i sprawdzone w działaniu systemy własne.